על מנת לבדוק את דגם הטלפון המדויק שלך, עקבי את הפעולות הבאות:
במכשירי אייפון:
מסך ראשי > הגדרות > כללי > מידע
Settings > General > About
במכשירי סמסונג / שיאומי:
מסך ראשי > הגדרות > אודות הטלפון
Settings > About Phone